Последни одлуки

Одлука

Жалител:

Јелмаз Дервиши, Тим

Медиум:

Канал 5 ТВ

Донесена на:

31.03.2021

Одлука

Жалител:

Јелмаз Дервиши, Тим

Медиум:

Експрес.мк

Донесена на:

31.03.2021

Одлука

Жалител:

Јелмаз Дервиши, Тим

Медиум:

Експрес.мк

Донесена на:

31.03.2021

Одлука

Жалител:

Јелмаз Дервиши, Тим

Медиум:

Музика 24

Донесена на:

31.03.2021

Одлука

Жалител:

Јелмаз Дервиши, Тим

Медиум:

Музика 24

Донесена на:

31.03.2021

Одлука

Жалител:

Јелмаз Дервиши, Тим

Медиум:

Екран - Екран

Донесена на:

31.03.2021

Пребарај одлуки

Поддржано од:

Изработката на базата на податоци на жалби и одлуки е поддржана од Мисијата на ОБСЕ во Скопје. Содржината на ова издание не секогаш ги одразува погледите или ставовите на Мисијата на ОБСЕ во Скопје.

За СЕММ

Советот за етика во медиумите во Македонија (СЕММ) е невладина, неполитичка и непрофитна организација која, по принципот на слободна волја, ги здружува своите членови заради остварување на целите и дејностите утврдени со Статутот на организацијата и со општите принципи на мисијата и визијата на СЕММ.

Контакт

Телефон

(02) 3222 595

Улица

Бул. „Метрополит Теодосиј Гологанов“ 54/2, Северна Македонија

Мејл

info@semm.mk