Последни одлуки

Одлука

Жалител:

Мартин Тасевски

Медиум:

Експрес.мк

Донесена на:

15.07.2021

Одлука

Жалител:

Хелсиншки комитет

Медиум:

Република.мк

Донесена на:

30.06.2021

Одлука

Жалител:

Зекирија Хаџиу

Медиум:

Република.мк

Донесена на:

17.06.2021

Одлука

Жалител:

Кочо Анѓушев

Медиум:

ИРЛ - irl.mk

Донесена на:

31.05.2021

Одлука

Жалител:

Драгица Мошкова

Медиум:

Народен Глас.мк

Донесена на:

31.05.2021

Одлука

Жалител:

Бранко Героски

Медиум:

Фронт лајн - frontline.mk

Донесена на:

31.05.2021

Пребарај одлуки

Поддржано од:

Изработката на базата на податоци на жалби и одлуки е поддржана од Мисијата на ОБСЕ во Скопје. Содржината на ова издание не секогаш ги одразува погледите или ставовите на Мисијата на ОБСЕ во Скопје.

За СЕММ

Советот за етика во медиумите во Македонија (СЕММ) е невладина, неполитичка и непрофитна организација која, по принципот на слободна волја, ги здружува своите членови заради остварување на целите и дејностите утврдени со Статутот на организацијата и со општите принципи на мисијата и визијата на СЕММ.

Контакт

Телефон

(02) 3222 595

Улица

Бул. „Метрополит Теодосиј Гологанов“ 54/2, Северна Македонија

Мејл

info@semm.mk