Vendimet e marra rishtas

Vendimi

Ankuesi:

Mesatare:

Miratuar më:

Vendimi

Ankuesi:

Мартин Тасевски

Mesatare:

Express.mk

Miratuar më:

15.07.2021

Vendimi

Ankuesi:

Хелсиншки комитет

Mesatare:

Republika.mk

Miratuar më:

30.06.2021

Vendimi

Ankuesi:

Зекирија Хаџиу

Mesatare:

Republika.mk

Miratuar më:

17.06.2021

Vendimi

Ankuesi:

Кочо Анѓушев

Mesatare:

IRL - irl.mk

Miratuar më:

31.05.2021

Vendimi

Ankuesi:

Драгица Мошкова

Mesatare:

Naroden Glas.mk

Miratuar më:

31.05.2021

Vendimet e kërkimit

Mbeshtetur nga:

Zhvillimi i bazës së të dhënave për ankesat dhe vendimet mbështetet nga Misioni i OSBE-së në Shkup. Përmbajtja e këtij botimi nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet ose mendimet e Misionit të OSBE-së në Shkup.

Rreth CEMM

Këshilli për Etikën e Mediave në Maqedoni (CEMM) është një organizatë joqeveritare, jo-politike dhe jofitimprurëse e cila, sipas parimit të vullnetit të lirë, bashkon anëtarët e saj për të arritur qëllimet dhe aktivitetet e përcaktuara nga Statuti i organizatës dhe parimet e përgjithshme të misionit dhe vizionit të CEMM .

Kontaktoni

Telefoni

(02) 3222 595

Rruga

Bul. "Metropolitani Theodosius Gologanov" 54/2, Maqedonia Veriore

Posta

info@semm.mk