Raportim i pasaktë dhe i padrejtëPala e dytë e papërfaqësuarGjuha e urrejtjesDiskriminimPërzierja e fakteve dhe mendimeve, lajmeve dhe komentevePrezumimi i pafajësisë dhe mbrojtja e dëshmitarëveShkelur e drejta e autorit / plagjiaturëNuk ka asnjë dallim midis reklamës dhe përmbajtjes gazetareskeShkelja e privatësisëParagjykimi dhe çekuilibri në informacionPublik i vogël i pambrojtur

  Mbeshtetur nga:

  Zhvillimi i bazës së të dhënave për ankesat dhe vendimet mbështetet nga Misioni i OSBE-së në Shkup. Përmbajtja e këtij botimi nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet ose mendimet e Misionit të OSBE-së në Shkup.

  Rreth CEMM

  Këshilli për Etikën e Mediave në Maqedoni (CEMM) është një organizatë joqeveritare, jo-politike dhe jofitimprurëse e cila, sipas parimit të vullnetit të lirë, bashkon anëtarët e saj për të arritur qëllimet dhe aktivitetet e përcaktuara nga Statuti i organizatës dhe parimet e përgjithshme të misionit dhe vizionit të CEMM .

  Kontaktoni

  Telefoni

  (02) 3222 595

  Rruga

  Bul. "Metropolitani Theodosius Gologanov" 54/2, Maqedonia Veriore

  Posta

  info@semm.mk