Забелешка: Прикачи пред испраќање.

Прикачи документ
  Неточно и нефер известувањеНезастапена втора странаГовор на омразаДискриминацијаМешање на факти и мислење, вест и коментарПрезумпција на невиност и заштита на сведоциНарушени авторски права/плагијатНема разграничување меѓу рекламирање и новинарска содржинаНарушување на приватностаПристрасност и неурамнотеженост во информирањетоНезаштитена малолетна публика

  Поддржано од:

  Изработката на базата на податоци на жалби и одлуки е поддржана од Мисијата на ОБСЕ во Скопје. Содржината на ова издание не секогаш ги одразува погледите или ставовите на Мисијата на ОБСЕ во Скопје.

  За СЕММ

  Советот за етика во медиумите во Македонија (СЕММ) е невладина, неполитичка и непрофитна организација која, по принципот на слободна волја, ги здружува своите членови заради остварување на целите и дејностите утврдени со Статутот на организацијата и со општите принципи на мисијата и визијата на СЕММ.

  Контакт

  Телефон

  (02) 3222 595

  Улица

  Бул. „Метрополит Теодосиј Гологанов“ 54/2, Северна Македонија

  Мејл

  info@semm.mk